FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तुम्बेवा गाउँपालिकाकाे आर्थिक एंन २०७९ /०८० ७९-८० 07/14/2022 - 12:23 PDF icon 1 आर्थिक ऐन.२०७९-०८०.pdf
तुम्बेवा गाउँपालिकाकाे विनियाेजन एंन २०७९ /०८० ७९-८० 07/14/2022 - 12:00 PDF icon biniyojan Yean.pdf
तुम्बेवा गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन एेन, २०७४ ०७८/७९ 05/24/2022 - 12:17 PDF icon तुम्बेवा गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन एेन, २०७४.pdf
१९. न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७८/७९ 05/24/2022 - 12:10 PDF icon १९. न्यायिक समितिले उजुरीको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
तुम्बेवा गाउँपालिकाकाे सहकारी एेन २०७४ ०७८/७९ 05/24/2022 - 11:50 PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
तुम्बेवा गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७५/०७६ ७५/७६ 09/28/2018 - 11:45 PDF icon yen.pdf
तुम्बेवा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५/०७६ ७५/७६ 08/30/2018 - 15:16 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५/०७६